OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma > Tuotantotalous ja logistiikka (Espoo/Aikuiskoulutus), Tuotantotalous

Tuotantotalous ja logistiikka (Espoo/Aikuiskoulutus), Tuotantotalous

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientaatio tuotantotalouteen
                                                       
Matematiikka
                                                       
Insinöörimatematiikka 1 5
     
             
                           
Insinöörimatematiikka 2 5
       
               
                       
Insinöörimatematiikka 3 5  
       
                 
                   
Fysiikka
                                                       
Insinöörifysiikka 1 5
       
               
                       
Insinöörifysiikka 2 5  
       
                 
                   
Insinöörifysiikka 3 5  
         
                   
               
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Tekniikan alan suomi ja viestintä 5
     
             
                           
Tekniikan alan ruotsi 5
       
               
                       
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5
       
               
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5                                                        
Tuotantotalouden perusteet
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5
     
             
                           
Johdantoprojekti 5
     
             
                           
Ohjelmoinnin perusteet 5  
       
                 
                   
Tietojärjestelmien suunnittelu ja määrittely sekä tietojärjestelmähanke 5  
       
                 
                   
4525002520205000012.512.5101010102.52.500000000
Ammattiopinnot
                                                       
Teknologiayrittäjyys 5
       
               
                       
Teknologian myynti ja markkinointi 5  
       
                 
                   
Teollisuuden palveluliiketoiminta 5  
         
                   
               
Liiketoiminnan johtaminen 5  
         
                   
               
Yrityksen suorituskyvyn ja prosessien kehittäminen 5  
         
                   
               
Yrityksen talouden päätöksenteon johtaminen 5    
         
                     
           
Liiketoiminnan analysointi ja yrityspeli 5    
           
                       
       
Tuotantotalouden menetelmät ja käytännöt, Logistiikka 5    
         
                     
           
Tuotannonohjaus 5
     
             
                           
Kuljetukset ja huolinta 5  
       
                 
                   
Tilaus-toimitusketjun johtaminen 5  
       
                 
                   
Logistiikan johtaminen 5    
           
                       
       
Laatujarjestelmät ja laatujohtaminen 5  
         
                   
               
Toiminnanohjausjärjestelmät 5  
       
                 
                   
SAP-peruskurssi 5  
         
                   
               
SAP-jatkokurssi 1 5    
         
                     
           
Insinöörityöprojekti 5    
         
                     
           
10453005520252010002.52.52.52.5101012.512.51010550000
Työssäoppimisprojektit
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Hankinnan sivuaine 15    
         
                     
           
Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
00150000015000000000007.57.5000000
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Työssäoppiminen 30    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Opinnäytetyö 15    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5570100030254030455500151512.512.52020151522.522.527.527.50000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tuotantotalous ja logistiikka (Espoo/Aikuiskoulutus)

Tuotantotalouden oppijan polku koostuu 5 - 15 opintopisteen laajuisista teemoista.
Koulutuksen rakenne (240 op)
Orientaatio Tuotantotalouteen (70 op)
Ammattiopinnot (85 op)
Työssäoppimisprojekti (10 op)
Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot (30 op)
Harjoittelu (30 op)
Opinnäytetyö (15 op)
Koulutuksen pääteema on keskeiset teolliset prosessit; materiaali-, raha- ja tietovirrat ja niiden suorituskyvyn kehittäminen.
Osa opinnoista on englanniksi.

Tuotantotalous