OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma > Esitys- ja teatteritekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Esitys- ja teatteritekniikka

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5
       
               
                       
Media-alan ruotsi 5  
         
                   
               
Opinnäytevalmiudet 5    
         
                     
           
10550550550002.52.52.52.5002.52.52.52.5000000
Esitys- ja teatteritekniikan perusopinnot
                                                       
Esittävän taiteen tuntemus 5  
       
                 
                   
Esitystoiminnan turvallisuus 5
     
             
                           
Esitystekninen tuotanto 1 5
     
           
                       
Esitystekninen tuotanto 2 5  
       
                 
                   
Esitystekninen tuotanto 3 5    
         
                     
           
1010507.52.510050003.83.81.31.355002.52.5000000
Esitys- ja teatteritekniikan ammattiopinnot
                                                       
Äänitekniikka 10  
       
                 
                   
Valotekniikka 10
     
             
                           
Videotekniikka 10
       
               
                       
Näyttämötekniikka 5  
         
                   
               
Näyttämötekniikan työelämäprojekti 10  
         
                   
               
Esitystekniset sovellukset 1 5
     
           
                       
Esitystekniset sovellukset 2 5
       
               
                       
Esitystekniset sovellukset 3 5  
         
                   
               
Esitystekniset sovellukset 4 5    
         
                     
           
30305012.517.5102050006.36.38.88.85510102.52.5000000
Esitys- ja teatteritekniikan projektiopinnot
                                                       
Esitystekninen projekti 1 5
     
             
                           
Esitystekninen projekti 2 5
       
               
                       
Esitystekninen projekti 3 10  
       
                 
                   
Esitystekninen projekti 4 5  
         
                   
               
Esitystekninen projekti 5 5    
         
                     
           
Esitystekninen projekti 6 15      
           
                         
   
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
10151515551051501502.52.52.52.5552.52.57.57.5007.57.500
Monialaiset, vapaasti valittavat ja esitystekniikan osaamista täydentävät opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                       
       
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000007.57.57.57.500
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60604545303030303015301515.115.115.115.11515151515157.57.515157.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.
Kaikkiin medianomipolkuihin sisältyy 10 op vapaasti valittavia opintoja sekä 30 op laajuinen soveltavat monialaiset opinnot -opintokokonaisuus. Soveltavat monialaiset opinnot on ammatillista osaamista syventävä ja/tai laajentava kokonaisuus, jonka kautta opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa ammatillista osaamista erikoistavia opintoja ja ns. sivuaineopintoja. Innovaatioprojekti on osa tätä monialaista kokonaisuutta.
Nämä valinnaiset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat myös esimerkiksi kv-vaihdossa suoritettavien opintojen mahdollisimman helppoa ja joustavaa sijoittumista osaksi tutkintoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.
Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelman opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään laaja-alaista ja monipuolista yhteistyötä työelämän kanssa. Opetussuunnitelma on käsitelty Esitys- ja teatteritekniikan neuvottelukunnan kokouksessa 9.1.2017, jolloin neuvottelukunta on todennut opetussuunnitelman työelämän tarpeita vastaavaksi ja toimivaksi. Neuvottelukunnan jäsenet:
Anssi Karjalainen head of sound, Bright Group Finland
Antti Rehtijärvi tekninen johtaja, Helsingin Kaupunginteatteri
Ari Lepoluoto toimitusjohtaja, Akukon Oy
Harri Toivonen kiinteistöpäällikkö, Kansallisgalleria
Juki Orpana osastopäällikkö, Audico Oy
Petri Tarkiainen videotuottaja, Kansallisteatteri
Rita Ilola av-valvoja, insinööri
Timo Tuovila tuotantojohtaja, Suomen Kansallisooppera
Tomi Tirranen valo- ja äänisuunnittelija, freelancer
Ville Mäkelä valosuunnittelija, Ryhmäteatteri
Petrus Palola opiskelijajäsen
Mikko Pirinen tutkintovastaava, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KXH17S1-opetussuunnitelma on muokattu KXH14S2-opetussuunnitelman pohjalta. Keskeisimmät muutokset ovat projektiopintojaksojen jakaminen lukuvuosittain, Esitystekninen tuotanto 1-3 ja Esitystekniset sovellukset 1-4 -opintojaksojen sisältöjen päivittäminen ja uudelleenryhmittely. Samassa yhteydessä opintojaksojen nimiä on muutettu paremmin sisältöä vastaaviksi. Sisältöjen päivityksissä on huomioitu esitys- ja teatteritekniikan ammatillisten rakenteiden, toimintaympäristön ja ammattikuvien kehitys viime vuosina ja tulevaisuudessa odotettavat muutokset.

Esitys- ja teatteritekniikan kentälle tarvitaan osaajia, jotka pystyvät toimimaan laaja-alaisesti paitsi perinteisissä teatteriteknisissä ja tapahtumateknisissä tehtävissä, myös ottamaan haltuun nopeasti kehittyvää teknologiaa ja uusien tuotantomuotojen asettamia haasteita. Voimakkaasti teknistyvät toimintaympäristöt vaativat turvallisuusosaamista. Kasvavan kulttuuri- ja tapahtumatuotannon laadun ja kehityksen edellytyksenä on, että esitystapahtumille ja -organisaatioille turvataan ammattitaitoisen ja johtamiskykyisen henkilökunnan saatavuus riittävän koulutuksen avulla.

Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin.

Osaamistavoitteet