OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma > Media - elokuva ja televisio, Ääni
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Media - elokuva ja televisio, Ääni

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5
       
               
                       
Media-alan ruotsi 5  
         
                   
               
Media-alan yrittäjyys 5    
         
                     
           
Opinnäytevalmiudet 5    
         
                     
           
1051005505100002.52.52.52.5002.52.555000000
Elokuva- ja televisiotuotannon perusopinnot
                                                       
Median historia 5
       
               
                       
Mediatuotannon perusteet 5  
       
                 
                   
Menetelmäopinnot 5      
           
                         
   
550505500050002.52.52.52.50000002.52.500
Elokuvatekniikan ja sisällöntuotannon perusteet
                                                       
Elokuvatekniikan perusteet 5
     
             
                           
Sisällöntuotannon perusteet 5
     
             
                           
AV-projekti 15
     
             
                           
2500025000000012.512.500000000000000
Dokumenttituotanto
                                                       
Journalistisen työn perusteet 5
       
               
                       
Dokumenttiprojekti 15
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Fiktiotuotannon perusteet
(Valitaan opintoja 25op)
                                                       
Fiktion ideointi ja suunnittelu 5  
       
                 
                   
Fiktioäänen perusteet 1 5  
       
                 
                   
Kohtausharjoitusprojekti 15  
       
                 
                   
02500002500000000012.512.50000000000
Fiktiotuotantoprojekti
(Valitaan opintoja 25op)
                                                       
Äänisuunnittelu 1 5  
         
                   
               
Äänen soveltavat opinnot 1 5  
         
                   
               
Fiktioprojekti 15  
         
                   
               
0250000025000000000012.512.500000000
Elokuva- ja televisiotuotannon syventävät ammattiopinnot 1
(Valitaan opintoja 10op)
                                                       
Akustiikka ja musiikin teknologia 5    
         
                     
           
Monikanavaääni 5    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Elokuva- ja televisiotuotannon syventävät ammattiopinnot 2
(Valitaan opintoja 20op)
                                                       
Äänen soveltavat opinnot 2 5    
         
                     
           
TV-sarjan äänisuunnittelu 5    
         
                     
           
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
00101000001001000000000055005500
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
             
                           
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60603060303030303003030151515151515151515150015151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Media - elokuva ja televisio

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.
Kaikkiin medianomipolkuihin sisältyy 30 op laajuinen soveltavat monialaiset opinnot -opintokokonaisuus sekä vähintään 10 op vapaasti valittavia opintoja. Soveltavat monialaiset opinnot on ammatillista osaamista syventävä ja/tai laajentava kokonaisuus, jonka kautta opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa ammatillista osaamista erikoistavia opintoja ja ns. sivuaineopintoja.
Nämä valinnaiset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat myös esimerkiksi kv-vaihdossa suoritettavien opintojen mahdollisimman helppoa ja joustavaa sijoittumista osaksi tutkintoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.
Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.

Ääni

Ääni-ilmaisun opiskelija harjaantuu audiovisuaalisen äänityön ilmaisullisissa sekä teknisissä taidoissa. Opiskelija perehtyy elokuvan kokonaisilmaisuun äänen lähtökohdista sekä oppii hallitsemaan äänityön teknisen, tuotannollisen ja suunnittelullisen kokonaisuuden niin ennakkosuunnittelun, kuvausten kuin jälkitöidenkin osalta. Opiskelija syventää äänityön osaamistaan mm. akustiikassa, musiikin äänityksessä, monikanavaformaateissa ja elokuvan äänen jälkitöissä.