OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma > Tieto- ja viestintätekniikka, Koko opetussuunnitelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka, Koko opetussuunnitelma

Kevät 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan
     
           
                       
Mobiilit terveyssovellukset 15
     
           
                       
Pelikehitys 15
     
           
                       
Web-tekniikat ja digitaalinen media 15
     
           
                       
Älykkäät IoT-laitteet 15
     
           
                       
120000606000000030303030000000000000
Suuntaavat ammattiopinnot
(Valitaan yksi)
 
       
                 
                   
Ohjelmistotuotannon perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
 
       
                 
                   
Oliosovellukset ja tietokannat 5  
       
                 
                     
Ohjelmointiprojekti 5  
       
                 
                     
Antureiden ja toimilaitteiden fysiikka 5  
       
                 
                     
Web-sovelluskehitys 5  
       
                   
                   
Web-projekti 5  
       
                   
                   
Diskreetti matematiikka 5  
       
                   
                   
Mobiilisovellusten perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
 
       
                 
                   
Hyvinvointi- ja terveysteknologian perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
 
       
                 
                   
Fysiologisten mittausten teknologia I
 
       
                 
                     
Älykkäät ympäristöt ja sovellukset 5  
       
                 
                     
Soveltava anatomia ja fysiologia 5  
       
                 
                     
Biomekaniikka ja liikkeen mittaaminen 5  
       
                 
                     
Fysiologisten mittausten teknologia II
 
       
                   
                   
Fysiologiset mittaukset ja anturit 5  
       
                   
                   
Mittaustiedon kerääminen ja käsittely 5  
       
                   
                   
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 1 5  
       
                   
                   
021000002100000000001051050000000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan yksi)
 
       
                 
           
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan opintoja 60 op)
 
       
                 
           
Tietorakenteet ja algoritmit 5  
         
                   
                 
Kuvaus- ja mallintamismenetelmät 5  
         
                   
                 
Ohjelmistotuotantoprojekti 1 5  
         
                   
                 
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5  
         
                     
               
Suunnittelumallit 5  
         
                     
               
Ohjelmistotuotantoprojekti 2 5  
         
                     
               
Avoimet rajapinnat ja avoin data 5    
         
                     
             
Big Data ja tiedonlouhinta 5    
         
                     
             
Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 5    
         
                     
             
Ohjelmistojen laatu 5    
         
                       
           
Tietoturvallinen ohjelmistokehitys 5    
         
                       
           
Tiedon salaus ja kryptomatematiikka 5    
         
                       
           
Mobiilisovellukset
(Valitaan opintoja 60 op)
 
       
                 
           
Hyvinvointi- ja terveysteknologia
(Valitaan opintoja 60 op)
 
       
                 
           
Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset I
 
         
                   
                 
eHealth liiketoiminta ja ratkaisut 5  
         
                   
                 
eHealth-palveluiden asiakkaat ja käyttäjät 5  
         
                   
                 
Web-sovelluskehitys 1 5  
         
                   
                 
Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset II
 
         
                     
               
Web-sovelluskehitys 2 5  
         
                     
               
Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja käyttäjätutkimus 5  
         
                     
               
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 2 5  
         
                     
               
Terveysteknologian laitteet ja ratkaisut I
   
         
                     
             
Digitaaliset omahoidon sovellukset ja mahdollisuudet 5    
         
                     
             
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 5    
         
                     
             
Hyvinvointi, terveys ja robotiikka 5    
         
                     
             
Terveysteknologian laitteet ja ratkaisut II
   
         
                       
           
Telehealth ja telelääketieteen sovellukset 5    
         
                       
           
Lääketieteellinen kuvantaminen 5    
         
                       
           
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 3 5    
         
                       
           
02102100000210210000000000105105105105000000
Innovaatio-opinnot
     
           
                         
   
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
Menetelmäopinnot 5      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Kieliopinnot
(Valitaan yksi)
   
           
                       
       
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
   
           
                       
       
Harjoittelu
     
           
                       
Harjoittelu 1 15      
           
                       
Harjoittelu 2 15      
           
                       
00256000000253030000000000012.512.515151515
Opinnäytetyö
     
           
                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 120420250120606021021021040754530303030105105105105105105202037.537.522.522.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tieto- ja viestintätekniikka

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka vastaa neljän vuoden kokopäiväistä opiskelua. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta eli teemasta. Teemoihin on integroitu matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä liiketoiminnan perusteita. Kaikki opiskelijat opiskelevat kaikki teemat. Ensimmäisen vuoden opiskelu tapahtuu kiinteissä ryhmissä, jotka työskentelevät kokopäiväisesti.

Pääaine valitaan 1.vuoden opintojen jälkeen. Pääainevaihtoehtoina ovat ohjelmistuotanto, mobiilisovellukset tai hyvinvointi- ja terveysteknologia. Opiskelija voi valita valinnaisiksi opinnoiksi toisen pääaineen opintoja. Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi.

Koulutuksen rakenne (240 op)
• Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
• Suuntaavat ammattiopinnot 30 op
• Syventävät ammattiopinnot 60 op
• Innovaatio-opinnot 15 op
• Kieliopinnot 5 op
• Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 25 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op

Koko opetussuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan koko opetussuunnitelma