OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma > Ajoneuvotekniikka, Autosähkötekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Ajoneuvotekniikka, Autosähkötekniikka

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio tekniikan opintoihin
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5                                                        
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5                                                        
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5                                                        
Tekniikan alan suomi ja viestintä 5                                                        
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5                                                        
Statiikka 5                                                        
Innovaatioprojekti ja ruotsi
                                                       
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                     
           
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
Konetekniikan perusteet
                                                       
Johdantoprojekti 5                                                        
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5                                                        
Koneiden lämpöoppi ja värähtelyt 5                                                        
Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi 5                                                        
Elektroniikan perusteet 5                                                        
Dynamiikka ja sovellukset 5                                                        
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5  
       
                 
                   
Materiaali- ja valmistustekniikka 5                                                        
Konstruktiotekniikka 10  
       
                 
                   
015150001505100000007.57.5002.52.5550000
Syventävä ammattiosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Autosähkötekniikka
                                                       
Elektroniikka
                                                       
Elektroniikka 15                                                        
Moottoritekniikka
                                                       
Energiatekniikan perusteet 5                                                        
Ajoneuvomoottorit 5                                                        
Moottoritekniikan projekti 5                                                        
Autosähkötekniikka
                                                       
Ajoneuvotekniikka 1 15                                                        
Automaatiotekniikka 15                                                        
Autosähkötekniikka 10                                                        
0000000000000000000000000000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15                                                        
Harjoittelu 2 15                                                        
0000000000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15                                                        
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 015150001505100000007.57.5002.52.5550000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ajoneuvotekniikka

Ajoneuvotekniikan osaaminen perustuu sähkötekniikkaan, konetekniikkaan ja ajoneuvotekniikkaan.
Valmistuttuaan opiskelija
•tuntee ajoneuvojen perusrakenteet, komponentit ja järjestelmät
•tuntee ajoneuvojen valmistustekniikan menetelmät
•ymmärtää auton dynaamisen käyttäytymisen
•osaa kuvata ja simuloida ajoneuvojärjestelmiä matematiikan keinoin
•ymmärtää luonnontieteen merkityksen autoteknisissä sovelluksissa
•tuntee moottorin toiminnan
•hallitsee diagnostiikkaa ja vianetsintää
•tuntee puolijohdetekniikan ja sen keskeiset komponentit
•tuntee yleisimmät materiaalit ja kemikaalit sekä niiden käyttöominaisuudet

Autosähkötekniikka

Autosähkötekniikan osaaminen perustuu perustuu kattavaan sähkötekniikan ja elektroniikan osaamiseen. Tämän päälle rakennetaan vahva ajoneuvotekniikan osaaminen, mikä sisältää ajoneuvon perusrakenteen ja -järjestelmät, moottorin, voimansiirron, alustan, korin sekä ajoneuvon turvallisuus- ja mukavuusjärjestelmät.