OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma > Ajoneuvotekniikka, Ajoneuvojen jälkimarkkinointi
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Ajoneuvotekniikka, Ajoneuvojen jälkimarkkinointi

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio tekniikan opintoihin
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                             
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
     
               
                           
Tekniikan alan suomi ja viestintä 5
     
               
                           
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5
     
             
                           
Statiikka 5
     
             
                           
Innovaatioprojekti ja ruotsi
                                                       
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                   
       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Konetekniikan perusteet
                                                       
Johdantoprojekti 5
       
                 
                       
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5      
           
                         
     
Koneiden lämpöoppi ja värähtelyt 5
       
               
                       
Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi 5
       
               
                       
Elektroniikan perusteet 5
       
               
                       
Dynamiikka ja sovellukset 5
       
               
                       
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5  
       
                 
                   
Materiaali- ja valmistustekniikka 5
       
               
                       
Konstruktiotekniikka 10  
       
               
               
601515530301057.57.55012.517.512.517.5552.52.53.83.83.83.85000
Syventävä ammattiosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Ajoneuvojen jälkimarkkinointi
                                                       
Korjaamotoiminta
                                                       
Korjaamoprosessit 15  
       
               
               
Autoalan palveluliiketoiminta 15      
           
                         
   
Moottoritekniikka
                                                       
Energiatekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Ajoneuvomoottorit 5  
         
                   
               
Moottoritekniikan projekti 5  
         
                   
               
Ajoneuvotekniikka
                                                       
Ajoneuvotekniikka 1 15  
         
                   
               
Autosähkötekniikka 10    
         
                   
       
04510150012.532.55515000006.36.316.316.32.52.52.52.57.57.500
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                       
Harjoittelu 2 15      
             
                           
000300000007.522.50000000000003.83.811.311.3
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
 
0001500000001500000000000000150
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60602565303022.537.512.512.527.537.512.517.512.517.511.311.318.818.86.36.36.36.316.311.326.311.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ajoneuvotekniikka

Ajoneuvotekniikan osaaminen perustuu sähkötekniikkaan, konetekniikkaan ja ajoneuvotekniikkaan.
Valmistuttuaan opiskelija
•tuntee ajoneuvojen perusrakenteet, komponentit ja järjestelmät
•tuntee ajoneuvojen valmistustekniikan menetelmät
•ymmärtää auton dynaamisen käyttäytymisen
•osaa kuvata ja simuloida ajoneuvojärjestelmiä matematiikan keinoin
•ymmärtää luonnontieteen merkityksen autoteknisissä sovelluksissa
•tuntee moottorin toiminnan
•hallitsee diagnostiikkaa ja vianetsintää
•tuntee puolijohdetekniikan ja sen keskeiset komponentit
•tuntee yleisimmät materiaalit ja kemikaalit sekä niiden käyttöominaisuudet

Ajoneuvojen jälkimarkkinointi

Opintopolun kuljettuaan opiskelija ymmärtää ajoneuvojen rakennetta ja toimintaa sekä ymmärtää auton jälkimarkkinoinnin toimintaa niin, että hän pystyy aloittamaan työskentelyn jälkimarkkinoinnin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Ajoneuvojen jälkimarkkinointi tarkoittaa sellaista palveluliiketoimintaa, jolla varmistetaan ajoneuvon omistajan, haltijan ja käyttäjän tyytyväisyys ajoneuvon käytön aikana. Jälkimarkkinointi sisältää alan tekniikan, talouden, asiakkaiden ja organisaation toiminnan ymmärtämisen.