OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Osteopatian tutkinto-ohjelma > Osteopatia
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Osteopatia

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ihmisen rakenne ja toiminta
                                                       
Ihmisen anatomia 1 5
     
             
                           
Ihmisen anatomia 2 ja palpaatiotaidot 5
     
             
                           
Ihmisen anatomia 3 ja ryhdin observaatio 5
       
               
                       
Ihmisen anatomia 4 ja palpaatiotaidot 5
       
               
                       
Selän ja rintakehän toiminnallinen anatomia 5
       
               
                       
Liikkuva ihminen 5  
       
                 
                   
Sisäelinten anatomia ja fysiologia 5  
       
                 
                   
Elimistön puolustusmekanismit 5  
       
                 
                   
Neuroanatomia ja -fysiologia 5  
         
                   
               
Syventävä anatomia 5  
         
                   
               
Ihmisyksilön kehitys 5      
           
                         
   
252505101515100050557.57.57.57.55500002.52.500
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito
                                                       
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 1 5
       
               
                       
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 2 5  
       
                 
                   
Anamneesin laatiminen ja perustutkiminen 5  
       
                 
                   
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 3 5  
         
                   
               
Somaattinen dysfunktio 5  
         
                   
               
Osteopaattiset periaatteet käytännössä 5    
         
                     
           
Erotusdiagnostiikka 5    
         
                     
           
Terveyden edistäminen osteopatiassa 5    
         
                     
           
Kraniaaliosteopatia 5    
           
                       
       
Viskeraaliosteopatia 5      
           
                         
   
Osteopaattisen hoidon sovellutukset 5      
             
                           
520201005101015555002.52.555557.57.52.52.52.52.52.52.5
Osteopaatin kliininen osaaminen
                                                       
Kliiniseen harjoitteluun perehtyminen 5  
         
                   
               
Ohjattu kliininen harjoittelu 1 5    
         
                     
           
Ohjattu kliininen harjoittelu 2 5    
         
                     
           
Ohjattu kliininen harjoittelu 3 5    
           
                       
       
Ohjattu kliininen harjoittelu 4 5    
           
                       
       
Ohjattu kliininen harjoittelu 5 5      
           
                         
   
Ohjattu kliininen harjoittelu 6 5      
           
                         
   
Työelämäharjoittelu 5      
             
                           
Ohjattu kliininen harjoittelu 7 5      
             
                           
Ohjattu kliininen harjoittelu 8 5      
             
                           
0520250005101010150000002.52.55555557.57.5
Osteopaatti alansa kehittäjänä
                                                       
Oppimisen valmiudet 5
     
             
                           
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5
     
             
                           
Osteopatian historia ja englanti ammattikielenä 5
     
             
                           
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5
     
             
                           
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5
       
               
                       
Harjoitteluun tutustuminen ja työelämän ruotsi 5
       
               
                       
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5  
       
                 
                   
Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5    
         
                     
           
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                         
   
Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen 5      
             
                           
3052010201050515551010552.52.5002.52.57.57.52.52.52.52.5
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60556050303030253030252515151515151512.512.51515151512.512.512.512.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Osteopatian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma koostuu 5 opintokokonaisuudesta, joilla kullakin on oma teemansa. Näistä yksi on 15 op vapaasti valittava kokonaisuus, jonka voi rakentaa itse Metropolian monialaisesta tarjonnasta. Opintoihin sisältyy myös 10 op:n Innovaatioprojekti, joka toteutetaan moniammatillisissa ryhmissä. Osaamisperustainen opetussuunnitelma osaamistavoitteineen kuvaa minkälaista osaamista opiskelijan edellytetään hankkivan. Tavoitteet auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan ja tulevaa oppimistaan. Omat valinnat, aikaisemman osaamisen tunnistaminen (AHOT) ja joustavat yksilölliset toteuttamistavat mahdollistavat yksilöllisen opintopolun joka kuvataan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). Tutoropettaja, opinto-ohjaaja, muut opettajat ja henkilöstö tukevat opiskelijan opintojen etenemistä. Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista hakeutua eripituisiin opiskelijavaihtoihin. Kansainväliseen toimintaan voi osallistua myös mm. Metropolian kansainvälisyysviikolla, opintojen yhteydessä ja yhteisessä toiminnassa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Osteopatian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma pohjautuu vahvasti kansainväliseen malliin, ja suurin osa kirjallisuudesta on englanninkielistä.
Osaamisperustaista opetussuunnitelmaa on luotu OsEAN –Osteopathic European Academic Network :iin kuuluvien osteopaattikoulujen ja Erasmus-partnerikoulujen opetussuunnitelmia vertailemalla.
Seuraavia dokumentteja on hyödynnetty osaamisalueiden ja –tavoitteiden kuvauksia laadittaessa.
- WHO World Health Organisation Benchmarks for Training in Osteopathy vuodelta 2010
- Sveitsin Osteopaattiliiton julkaisema Osteopaatin osaamistavoiteluettelo vuodelta 2009
- Hollannin Osteopaattiliiton käyttämä taulukko Osteopaatin ammattiin johtavista opinnoista
Opetussuunnitelma on tuotettu läheisessä yhteistyössä koulutusohjelman neuvottelukunnan kanssa. Neuvottelukunta on kommentoinut uudistuvaa opetussuunnitelmaa ja antanut arvokkaita neuvoja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.
Tämän lisäksi koulutusohjelmasta valmistuneet ja työelämässä toimivat osteopaatit ovat kommentoineet luonnoksia osaamisalueista ja opetussuunnitelmasta tai yksittäisten opintokokonaisuuksien kuvauksia.

Lisätiedot

Kopioitu opsista SXF14S1 muutoksin: Tutkinto-ohjelman yhteisellä päätöksellä on opintokokonaisuudessa Ihmisen rakenne ja toiminta muutettu opintojaksojen nimiä ja selkeytetty sisältöä edellisen opetussuunnitelman opetuskokemusten pohjalta. Opintokokonaisuudessa osteopaattinen tutkimus ja hoito opintokokonaisuudessa on tehty täsmennyksiä sisältöihin ja editoitu tekstiä selkeämmäksi. Rakenteellisia muutoksia ei ole tehty.

Osaamistavoitteet