OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala). > Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Ylempi AMK-tutkinto

Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkimus- ja kehittämistyön taidot
                           
Tutkimusvalmiudet ja -menetelmät 5
 
     
           
5050002.52.5000000
Liiketoiminnan johtaminen terveysalalla
                           
Terveydenhuollon toimintaympäristö ja liiketoimintamallit 5
 
     
           
Palveluinnovaatiot ja muotoilu 5
   
       
       
Turvallisuus- ja laatuprosessien hallinta sosiaali- ja terveysalalla 5
   
       
       
Strateginen johtaminen ja johtajuus 5
 
     
           
20010100055550000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                           
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                           
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
15157.57.57.57.53.83.83.83.83.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 401522.517.57.57.511.311.38.88.83.83.83.83.8

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Terveysalan liiketoiminnan johtaminen on monialainen tutkinto-ohjelma, johon opiskelijat tulevat liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalalta.

Monitieteellinen lähestymistapa on tärkeä innovatiivisten ratkaisujen ja toimintamallien uudistamiseksi. Samalla on tärkeää pystyä tarjoamaan palvelut taloudellisesti ja tehokkaasti, kuitenkin niin että kaikessa toiminnassa ja päätöksissä säilytetään korkea laatu sekä ihmislähtöisyys. Tämän maisteriohjelman erityispiirteenä on opiskelijoiden erilaiset taustat sekä ammatillisesti että koulutuksellisesti. Tekniikan sekä liiketalouden ja suurimman opiskelijaryhmän, sosiaali- ja terveysalan, opiskelijat työskentelevät yhdessä ongelmanratkaisu- ja oppimistehtävien parissa. Jaettu monipuolinen kokemus tuo lisäarvoa opiskeluun. Kansainvälisyys on yhä tärkeämpää ja tämän vuoksi terveysalan liiketoiminnan johtamisen maisteriopiskelijoille tarjotaan mahdollisuus opiskella monikulttuurisessa ympäristössä. Luennot, seminaarit, työpajat sekä oppimateriaalit ja opiskelijoiden tuotokset ovat kaikki englanninkielisiä.

Syventävien ammattiopintojen ydin Terveysalan liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelmassa muodostuu mm. seuraavista opinnoista: Terveydenhuollon toimintaympäristö ja liiketoimintamallit; Strateginen johtaminen ja johtajuus; Palveluinnovaatiot ja muotoilu. Vaihtoehtoisia syventäviä opintoja voi valita useista vaihtoehdoista, esim. kestävä johtaminen, asiakkuuksien hallinta ja johtaminen, johdon laskentatoimi, jotka kaikki liittyvät terveysalan liiketoimintaan.

Tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen hankitaan opintojen alkuvaiheessa, jotta sitä pystytään hyödyntämään opintojen keskeisessä osassa, opinnäytetyössä (30op). Useimmiten opinnäytetyön aihe tulee opiskelijan omalta työpaikalta ja siellä kehittämistyö myös yleisimmin toteutetaan. Opinnäytetyöprosessi aloitetaan riittävän aikaisin, jotta mitattavia muutoksia tai parannuksia voidaan havaita.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

The curriculum work was done as a joint effort of the Master's Degree Programme in Advanced Clinical Practice, Master`s Degree Programme of Management in Social and Health Care, Master's Degree Programme in Business Informatics and Master's Degree Programme in Industrial Management of Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. This resulted in two “sister programmes”, both titled as Master's Degree programme in Health Business Management: We have a 60 ECTS programme for engineers leading to the degree Master of Health Business Management and a 90 ECTS programme for the Bachelors of Business Administration and for the Social and Health Care professionals leading to the degree Master of Health Business Management. Research and Development Skills, Health Business Economics and Business Models, Service Innovations and Design, Strategy, Management and Leadership, Safety and Quality Management, Advanced Accounting, Customer Relations and Operations and Sustainable Leadership have been updated for the 2015 Curriculum. Also the Master’s Thesis process has been renewed: there is closer interaction with and integration to the methodology courses in order to get the Master’s Thesis started early enough to reach measurable results during the study time. The Master’s students themselves, as well as the Health Business Management alumni and business companies and consultants, represent a significant source of insight into curriculum development, which is appreciated. Also, the team of Principal and Senior Lecturers from three competence centers of Metropolia participates actively in continuous development.

Lisätiedot

Tämä opetussuunnitelma on kopioitu opetussuunnitelmasta T1416S6. Opetussuunnitelmaan on liitetty opintojakso S000CF89 Tutkimusvalmiudet ja -menetelmät opintojakson S000CF90 Liiketoiminnan kehittämismenetelmät tilalle. Siirretty opintojakso on hyväksytty syksylle 2016 hyväksytyissä Kliinisen asiantuntijuuden ja Sosiaali- ja terveysalan johtamisen opetussuunnitelmissa.

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö lehtori Kimmo Seppänen
Opetussuunnitelman ylläpitäjä koulutussuunnittelija Arja H. Moilanen

Osaamistavoitteet