OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala). > Master's Degree Programme in Business Informatics (englanniksi)
Ylempi AMK-tutkinto

Master's Degree Programme in Business Informatics (englanniksi)

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Liiketoiminnan strategia ja johtaminen
                     
Liiketoiminnan tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
 
   
       
Strateginen johtaminen ja johtajuus 5
   
     
   
Liiketoiminnan mallinnus ja kilpailuympäristö 5
 
   
       
Liiketoiminnan analytiikka ja kehittäminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Teknologia ja liiketoiminnan transformaatio 5
   
     
   
Strateginen johtaminen ja analytiikka 5
   
     
   
Markkinoinnin suunnittelu, työkalut ja analytiikka 5  
   
       
25510155557.57.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4515202515101012.512.57.57.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Business Informatics on insinööreille suunnattu ylemmän ammattikorkeakoulun ohjelma, joka syventää opiskelijan liiketoimintaosaamista sekä strategista ja johtamisosaamista tiedolla johtamisen, liiketoimintatietoon perustuvan päätöksenteon ja ICT-järjestelmien ymmärryksen kautta.

Erilaisiin liiketoimintamalleihin ja -toimintoihin perehtymisen ohella opiskelija oppii tulkitsemaan tietoa liiketoiminnan kannalta kriittisten päätösten tukemiseksi. Samalla hänen analysointi- ja päätöksentekokykynsä kehittyvät. Tiedon hyödyntämis- ja analysointiosaamisen sekä kehittämismenetelmäosaamisen vahvistuminen antavat erinomaisen pohjan kasvun ja innovaatioiden johtamiselle organisaatiossa.

Liiketoiminnan strategia- ja johtamisopintojen (15 op) sekä liiketoiminnan analyysi- ja kehittämiskokonaisuuden (15 op) lisäksi tämä yamk-tutkinto perehdyttää kasvun ja innovaatioiden johtamiseen (20 op)

Master’s Degree Programme in Business Informatics koostuu seuraavista opinnoista:
- Liiketoiminnan strategia ja johtaminen, 15 op
- Liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen, 15 op
- Vapaavalintaiset opinnot, 10 op
- Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään toimintatutkimuksellisella otteella omalla työpaikalla tai muussa yhteistyöorganisaatiossa.

Opintojen kesto on 1,5 vuotta työn ohessa opiskellen. Lähiopetusta järjestetään perjantaisin, noin kaksi kertaa kuukaudessa. Välillä opetusta voi olla arki-iltaisin tai lauantaisin.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelma on kehitetty yhteistyössä työelämäedustajien ja yritysten sekä alumnien kanssa. Lisäksi sen kehittämisessä on hyödynnetty sekä Metropolia Business Schoolin henkilökuntaa että Metropolia -ammattikorkeakoulun tarjoamaan yamk-verkostoa. Tämän tuloksena syntyi kaksi tutkintoa: 90 opintopisteen laajuinen Master of Business Administration sekä 60 opintopisteen laajuinen Master of Engineering. Business Schoolin neuvottelukunta hyväksyi tutkinnon tammikuussa 2017.

Kansainvälinen yhteistyö ja partnerit ovat olennainen osa tutkinnon toteutusta. Partnerit sekä Berliinissä, Etelä-Koreassa, Turkissa ja Kanadassa tarjoavat opiskelijoillemme kansainvälistymismahdollisuuksia kotikansainvälistymisen ohella.

Lisätiedot

Tutkintovastaava
Raisa Varsta
raisa.varsta@metropolia.fi, p. 040 017 1517

Koulutussuunnittelija
Laura Mattila
laura.mattila@metropolia.fi, p. 040 652 6896

OPS T1318S6 kopioitu OPSista T1317S6. Ei muutoksia.

OPSin hallinnointi Sari Kelo

Osaamistavoitteet