OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikan koulutusohjelma, Tietoverkot
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikan koulutusohjelma, Tietoverkot

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                       
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                        
Kieliopinnot
                                                       
Työelämän ruotsi 3  
         
                   
               
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                   
Fysiikka
                                                       
Mekaniikan perusteet 3
     
             
                           
Sähköstatiikka ja termofysiikka 3
       
               
                       
Magnetismista aaltoliikkeeseen 3  
       
                 
                   
Matematiikka
                                                       
Funktiot, vektorit ja matriisit 6
     
             
                           
Kompleksiluvut, raja-arvot ja derivaatta 6
       
               
                       
Integraalilaskenta sovelluksineen 3  
       
                 
                   
Tietotekniikka
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                       
Sovellusohjelmat 3
       
               
                       
C-ohjelmointi 3  
       
                 
                   
30140013.516.511300006.86.88.38.35.55.51.51.500000000
Ammattiopinnot
                                                       
Sähkötekniikka ja elektroniikka
                                                       
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 4
     
             
                           
Sähköturvallisuus ja mittaustekniikka 3
       
               
                       
Sähkötekniikan ja elektroniikan jatkokurssi 4  
         
                   
               
Digitaali- ja tietokonetekniikka
                                                       
Digitaalitekniikan perusteet A 3
     
             
                           
Digitaalitekniikan perusteet B 3
       
               
                       
Tietokonetekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Tietokonejärjestelmät 3    
         
                     
           
Tietoverkot
                                                       
Dataverkot 1 (CCNA 1) 3
       
               
                       
Dataverkot 2 (CCNA 2) 3  
       
                 
                   
Dataverkot 3 (CCNA 3) 3  
         
                   
               
Dataverkot 4 (CCNA 4) 3      
           
                         
   
Dataverkot 5 (CCNP 1) 5    
         
                     
           
Dataverkot 6 (CCNP 2) 4    
           
                       
       
Dataverkot 7 (CCNP 3) 4      
           
                         
   
Dataverkot 8 (CCNP 4) 3      
             
                           
Tietoliikennetekniikka
                                                       
Todennäköisyyslaskenta ja luotettavuus 3    
         
                     
           
Tietoliikenneverkot 4    
         
                     
           
Tiedonvälitystekniikka ja yhteyskäytännöt 3    
           
                       
       
Digitaalinen siirto 4      
           
                         
   
Verkonsuunnittelu ja ylläpito
                                                       
Kryptografian ja tietoturvan perusteet 3  
         
                   
               
Langattomat lähiverkot 3    
           
                       
       
Unix/Linux-peruskurssi 3  
       
                 
                   
Ohjelmistojen asennus ja skriptiohjelmointi 3  
         
                   
               
Olio-ohjelmointi (C++) 4    
         
                     
           
Unix/Linux-jatkokurssi 3    
         
                     
           
Ohjelmistoprojekti 3    
           
                       
       
Verkonsuunnittelu ja dokumentointi 4    
           
                       
       
IP-multimediajärjestelmät 3      
           
                         
   
Verkonhallinta 3      
             
                           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
()
                                                       
Tiedon mallinnusmenetelmät (XML) 3  
         
                   
               
Windows-palvelinympäristö (MCP) 3    
           
                       
       
Windows-työasemaympäristö (MCP) 3    
         
                     
             
Dataverkkoprojekti 6    
           
                       
       
Digitaalinen signaalinkäsittely 1 3      
           
                         
   
Laajakaistaverkot 3      
           
                         
   
Mikrokontrollerijärjestelmät 3    
         
                     
           
Ohjelmistojen jakelun automatisointi 3    
           
                       
       
Digitaalinen signaalinkäsittely 2 3    
           
                       
       
Kryptomatematiikka ja laskettavuus 3    
           
                       
       
Mobiili IP ja palvelujen paikannus 3      
           
                         
   
Optiset verkot 3      
           
                         
   
Palvelinten vikasietoisuus ja kuormanjako 3      
           
                         
   
Verkkotietoturva 6      
           
                         
   
WEB-ohjelmointi (PHP) 3  
 
     
   
             
         
   
Windows Active Directory (MCP) 3      
           
                           
   
Windows-verkkoympäristö (MCP) 3      
           
                         
     
Jono- ja verkkoteoria 3    
           
                       
       
Mobiili tietoliikenne 5      
           
                         
   
Tietoverkkojen erikoiskurssi 3      
             
                           
Ammatillinen viestintä
                                                       
Communication Skills in ICT 4    
         
                     
           
Tutkimus- ja ryhmäviestintä 3    
         
                     
           
Yritystoiminta
                                                       
Yritystalous 3  
         
                   
               
Taloushallinto 3    
           
                       
       
Yritysjohtaminen ja markkinointi 4      
           
                         
   
162864.749.579101829.73541.583.53.54.54.5559916.313.317.517.520.52144
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Reaalifunktiot, vektorit ja matriisit (SEFI) 9
     
             
                           
Analyysi ja differentiaaliyhtälöt (SEFI) 9
       
               
                       
Sarjat ja todennäköisyyslaskenta (SEFI) 6  
       
                 
                   
Fourier-analyysi, L- ja Z-muunnokset (SEFI) 6  
         
                   
               
Ruotsin kertauskurssi 3
       
               
                       
Ruotsin valmennuskurssi 3  
       
                 
                   
Työelämän englanti 1 4
     
             
                           
Työelämän englanti 2 4
       
               
                       
29130013167600006.56.5883.53.53300000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu
()
                                                       
Matematiikan työpaja 5
     
           
                       
Fysiikan laboratorioharjoittelu 1 1
       
               
                       
Fysiikan laboratorioharjoittelu 2 1  
       
                 
                   
Kemian laboratorioharjoittelu 1