OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikka (Espoo), Tietoverkot ja tietoliikenne
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikka (Espoo), Tietoverkot ja tietoliikenne

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
   
       
               
Matematiikka
(Valitaan opintoja 21op)
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
       
               
                         
Vektorit ja matriisit 3
     
               
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
             
                             
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Diskreetti matematiikka 3    
         
                     
           
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
               
                           
Sähköoppi 3
     
             
                           
Magnetismi 3
       
               
                       
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
           
                       
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 12op)
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3
       
               
                       
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3  
       
                 
                   
Työelämän ruotsi 3      
           
                         
   
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3      
           
                       
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
         
                   
               
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                   
                   
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3  
         
                     
               
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
             
                             
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                             
37.522.56923.314.312.89.8334.54.513.110.17.17.16.46.43.46.41.51.51.51.52.32.30.83.8
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 108op)
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 45op)
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
     
             
                             
Tietoturvallisuuden perusteet 3
       
               
                         
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                 
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
     
               
                           
Mikroprosessorit 3  
       
                   
                   
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
         
                   
                 
Ohjelmoinnin perusteet (C) 3
       
               
                         
Ohjelmoinnin jatko (C) 3
       
                 
                       
Tiedonhallinnan perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenteen perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenneverkot 3  
       
                   
                   
Lähiverkot (CCNA1) 4
     
             
                           
Reititinverkot (CCNA2) 4
       
               
                       
Ammatillisesti suuntaava projekti 6  
         
                   
               
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3  
         
                   
               
Tietoverkkojen ja tietoliikenteen yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Virtuaalilähiverkot (CCNA 3) 4  
         
                   
               
Laajaverkot (CCNA 4) 4  
         
                   
               
IP-verkkojen hallinta 4      
             
                           
 
Reititys isoissa verkoissa (CCNP Route) 5    
         
                     
           
Monitasokytkentä (CCNP Switch) 5    
           
                       
         
Vianhaku (CCNP Tshoot) 5    
           
                         
       
Langattomat lähiverkot 5    
         
                     
           
Tiedonsiirtomenetelmät 6    
         
                     
           
Digitaalinen siirtotekniikka 3    
           
                       
         
Laajakaistainen tiedonsiirto 3    
           
                         
       
Mobiiliverkot 3      
           
                         
     
Laajakaistaiset langattomat monipääsymenetelmät 3      
           
                           
   
3G Technology 5      
             
                           
 
LTE 4G -teknologia 5      
             
                             
Tietoverkkojen ja tietoliikenteen valinnaiset ammattiopinnot
                                                       
Microsoft IT Academy (perusmoduuli)
                                                       
Windows Server -verkkoympäristö 3    
         
                   
       
Windows Server -sovellusinfrastruktuuri 3    
         
                   
       
Windows Server -palvelinylläpitäjä 3    
         
                   
       
Windows Server -aktiivihakemisto 3    
         
                   
       
Windows-työasemaympäristö 3    
         
                   
       
Microsoft IT Academy (jatkomoduuli)
                                                       
Microsoft SharePoint Server 3      
           
                       
Microsoft SQL -palvelimen asennus ja ylläpito 3      
           
                       
Windows Server -palvelimen virtualisointi 3      
           
                       
Microsoft Exchange -postipalvelinjärjestelmä 3      
           
                       
Yrityksen verkon ylläpitäjä (Windows Server) 3      
           
                       
Microsoft IT Academy (valinnainen moduuli)
                                                       
Windows 7 -yritysympäristössä (MCP/MCITP) 6      
           
                       
Microsoft SQL Business Intelligence (BI) ratkaisut (MCP/MCTS) 5      
           
                       
Microsoft Dynamics CRM sovellukset (MCP/MCTS) 6      
           
                       
Microsoft-teknologioiden erikoiskurssi 6      
           
                       
Microsoft SharePoint Server ylläpitäjä 5      
           
                       
Microsoft SharePoint -kehittäjä 5      
           
                       
Microsoft SQL -tietokannan kehittäjä 6      
           
                       
Microsoft Lync Server - konfigurointi ja hallinta 6      
           
                       
Juniper-akatemia
                                                       
Junos-perusteet 3      
           
                       
Verkkolaitteiden tietoturva 5      
           
                       
Kehittynyt reititys Junos- ja IOS-järjestelmillä 4      
           
                       
Kehittynyt kytkentä Junos-, IOS- ja HP Procurve -järjestelmillä 4      
           
                       
Tietoverkon kehittyneet aktiivilaitteet 4      
           
                       
Tietoturvallisuus
                                                       
Tekninen tietoturva 3    
         
                       
           
Käytännön hyökkäys- ja puolustustekniikat 3      
             
                           
 
Kryptomatematiikka ja laskettavuus 3    
         
                     
             
Tietoverkkojen tietoturva 5      
             
                           
Corporate Information Security 5      
             
                           
 
Yrityksen turvallisuudenhallintatuotteet 3