OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikka (Helsinki), Tietoverkot ja tietoliikenne
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikka (Helsinki), Tietoverkot ja tietoliikenne

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Matematiikka
()
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
     
               
                           
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
               
                           
Diskreetti matematiikka 3  
         
                   
                 
Todennäköisyys 3    
         
                       
           
Integraalimuunnokset 3  
         
                     
               
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
               
                           
Sähköoppi 3
       
               
                         
Magnetismi 3
       
                 
                       
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3    
         
                   
       
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3  
         
                   
               
Työelämän ruotsi 3      
           
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3
     
           
                       
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
         
                   
               
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3      
           
                         
     
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3      
           
                           
   
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
             
                           
 
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                           
362191221159127.51.57.54.56157.57.57.51.5662.35.30.80.83.83.83.80.8
Ammattiopinnot
()
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
       
               
                       
Tietoturvallisuuden perusteet 3
       
               
                       
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                   
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
       
               
                         
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
         
                   
               
Unix/linux-jatkokurssi 3                                                        
Ohjelmoinnin perusteet (Java) 3
     
             
                           
Ohjelmoinnin jatko (C) 3
       
               
                       
Tiedonhallinnan perusteet 3  
       
                 
                   
Tietoliikenteen perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenneverkot 3  
       
                   
                   
Lähiverkot (CCNA 1) 3
     
             
                           
Reititinverkot (CCNA 2) 3
       
               
                       
Mikroprosessorit 3  
       
                   
                   
Ammatillisesti suuntaava projekti 6  
         
                   
               
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3  
       
               
               
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3  
       
                 
                   
Tietoverkkojen ja tietoliikenteen yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Virtuaalilähiverkot (CCNA 3) 3  
         
                   
                 
Laajaverkot (CCNA 4) 3  
         
                     
               
IP-verkkojen hallinta 4    
         
                     
           
Reititys isoissa verkoissa (CCNP Route) 5  
         
                     
               
Monitasokytkentä (CCNP Switch) 5    
         
                     
             
Vianhaku (CCNP Tshoot) 5    
         
                       
           
Langattomat lähiverkot 5    
         
                     
           
Tiedonsiirtomenetelmät 6    
         
                     
           
Digitaalinen siirtotekniikka 3    
         
                       
           
Laajakaistainen tiedonsiirto 3    
         
                       
           
Mobiiliverkot 3      
           
                       
3G Technology 5      
           
                       
LTE 4G -teknologia 5      
           
                       
Laajakaistaiset langattomat monipääsymenetelmät 3      
           
                       
Tietoverkkojen ja tietoliikenteen valinnaiset ammattiopinnot
()
                                                       
Microsoft IT Academy (perusmoduuli)
                                                       
Windows Server -verkkoympäristö 3  
         
                     
               
Windows Server -sovellusinfrastruktuuri 3    
         
                     
             
Windows Server -palvelinylläpitäjä 3    
         
                       
           
Windows Server -aktiivihakemisto 3    
         
                       
           
Windows-työasemaympäristö 3    
         
                       
           
Microsoft IT Academy (jatkomoduuli)
                                                       
Microsoft SharePoint Server 3    
           
                       
         
Microsoft SQL -palvelimen asennus ja ylläpito 3    
           
                       
         
Windows Server -palvelimen virtualisointi 3    
           
                         
       
Microsoft Exchange -postipalvelinjärjestelmä 3    
           
                         
       
Yrityksen verkon ylläpitäjä (Windows Server) 3    
           
                         
       
Microsoft IT Academy (valinnainen moduuli)
()
                                                       
Windows 7 -yritysympäristössä (MCP/MCITP) 6      
           
                         
     
Microsoft SQL Business Intelligence (BI) ratkaisut (MCP/MCTS) 5      
           
                           
   
Microsoft Dynamics CRM sovellukset (MCP/MCTS) 6      
           
                         
   
Microsoft-teknologioiden erikoiskurssi 6      
           
                         
   
Microsoft SharePoint -kehittäjä 5      
           
                           
   
Microsoft SharePoint Server ylläpitäjä 5      
           
                           
   
Microsoft SQL -tietokannan kehittäjä 6      
           
                         
 
Microsoft Lync Server - konfigurointi ja hallinta 6      
           
                         
 
Juniper-akatemia
()
                                                       
Junos-perusteet 3    
           
                       
         
Verkkolaitteiden tietoturva 5    
           
                         
       
Kehittynyt reititys Junos- ja IOS-järjestelmillä 4      
           
                         
   
Kehittynyt kytkentä Junos-, IOS- ja HP Procurve -järjestelmillä 4      
           
                         
   
Tietoverkon kehittyneet aktiivilaitteet 4      
           
                         
   
Tietoverkkojen ohjelmistot
()
                                                       
SQL-perusteet 3    
         
                     
           
SQL- ja relaatiotietokannat 3    
         
                     
           
Python-ohjelmointi 3    
           
                       
       
PHP-ohjelmointi 3