OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikan koulutusohjelma nuoriso, K12 Helsinki, Tietoverkot
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikan koulutusohjelma nuoriso, K12 Helsinki, Tietoverkot

Kevät 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
()
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
       
               
                       
Matematiikka
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
       
                 
                       
Vektorit ja matriisit 3  
       
                 
                     
Differentiaalilaskenta 3  
       
                   
                   
Integraalilaskenta 3  
         
                   
                 
Digitaalitekniikan matematiikka 3
       
                 
                       
Diskreetti matematiikka 3    
         
                     
             
Todennäköisyys 3    
           
                         
       
Integraalimuunnokset 3    
         
                       
           
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
       
                 
                       
Sähköoppi 3  
       
                 
                     
Magnetismi 3  
       
                   
                   
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
         
                   
                 
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3  
         
                   
               
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3    
         
                     
           
Työelämän ruotsi 3    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
           
                       
       
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3    
         
                     
           
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3      
             
                           
 
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3      
             
                             
Teknologiayrityksen johtaminen 3                                                        
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
       
               
                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                       
PC:n käyttöönotto 3
       
               
                       
21242460211212121206006156693664.57.50033
Ammattiopinnot
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3  
       
                 
                   
Tietoturvallisuuden perusteet 3  
       
                 
                   
Elektroniset järjestelmät 3  
         
                     
               
Digitaalitekniikka (piirit) 3  
       
                 
                     
Tietokoneen arkkitehtuuri 3    
         
                     
           
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                       
Ohjelmoinnin jatko (C) 3  
       
                 
                   
Tiedonhallinnan perusteet 3  
         
                   
               
Tietoliikenteen perusteet 3  
         
                   
                 
Tietoliikenneverkot 3  
         
                     
               
Lähiverkot (CCNA 1) 3  
       
                 
                     
Reititinverkot (CCNA 2) 3  
         
                   
                 
Mikroprosessorit 3  
         
                     
               
Ammatillisesti suuntaava projekti 6    
         
                     
           
Tietoverkkojen yhteiset ammattiopinnot
                                                       
IP-verkot
                                                       
Virtuaalilähiverkot (CCNA 3) 3    
         
                     
             
Laajaverkot (CCNA 4) 3    
         
                       
           
Langattomat lähiverkot 5    
           
                       
       
IP-verkkojen hallinta 4                                                        
Yritysverkot
                                                       
Reititys laajoissa verkoissa (CCNP Route) 5    
           
                       
       
Kytkentäiset yritysverkot (CCNP Switch) 5      
           
                         
   
Verkkojen vianselvitys ja ylläpito (CCNP TSHOOT) 5      
             
                           
Tietoverkkojen valinnaiset ammattiopinnot
()
                                                       
Microsoft IT Academy (perusmoduuli)
                                                       
Windows-työasemaympäristö (Windows 7) (MCP/MCTS) 3    
           
                       
         
Windows 2008 -verkkoympäristö (MCP/MCITP) 3    
           
                         
       
Windows 2008 -sovellusinfrastruktuuri (MCP/MCITP) 3      
           
                         
     
Windows 2008 -palvelinylläpitäjä (MCP/MCITP) 3      
           
                           
   
Windows 2008 -aktiivihakemisto (MCP/MCITP) 3      
           
                           
   
Microsoft IT Academy (jatkomoduuli)
                                                       
Microsoft IT Academy (valinnainen moduuli)
()
                                                       
Windows 7 -yritysympäristössä (MCP/MCITP) 6      
             
                           
 
Microsoft SQL Business Intelligence (BI) ratkaisut (MCP/MCTS) 5      
             
                             
Microsoft Office SharePoint 2010 -ylläpitäjä (MCP/MCITP) 5      
             
                             
Microsoft SQL 2008 -tietokannan kehittäjä 6                                                        
Microsoft Dynamics CRM sovellukset (MCP/MCTS) 6                                                        
Microsoft Lync Server 2010 konfigurointi ja hallinta (MCP/MCTS) 6                                                        
Microsoft-teknologioiden erikoiskurssi 6                                                        
Microsoft Office SharePoint Server 2010 (MCP/MCTS) 3      
             
                           
 
Microsoft SQL 2008 -palvelimen asennus ja ylläpito (MCP/MCTS) 3      
             
                             
Windows 2008 palvelimen virtualisointi (MCP/MCTS) 3      
             
                             
Microsoft Exchange 2010 -postipalvelinjärjestelmä (MCP/MCTS) 3      
             
                             
Windows 2008 yrityksen verkon ylläpitäjä (MCP/MCITP) 3                                                        
Juniper-Academy
()
                                                       
Junos-perusteet 3      
           
                         
     
Verkkolaitteiden tietoturva 5      
           
                           
   
Kehittynyt reititys Junos- ja IOS-järjestelmillä 4      
             
                           
Kehittynyt kytkentä Junos-, IOS- ja HP Procurve -järjestelmillä 4      
             
                           
Tietoverkon kehittyneet aktiivilaitteet 4      
             
                           
Tietoverkkojen ohjelmistot (Seuraavista valitaan 15 op)
                                                       
SQL-perusteet 3    
           
                       
       
SQL- ja relaatiotietokannat 3    
           
                       
       
Python-ohjelmointi 3      
           
                         
   
PHP-ohjelmointi 3      
           
                         
   
Projektihallinnan ohjelmistot 3      
           
                         
   
Microsoft Office 2010 hallinta ja käyttö 6      
           
                         
   
Ruby-ohjelmointi 4      
           
                         
     
Tietoturvallisuus
                                                       
Tekninen tietoturva 3      
           
                         
     
Käytännön hyökkäys- ja puolustustekniikat 3                                                        
Kryptomatematiikka ja laskettavuus 3      
           
                           
   
Tietoverkkojen tietoturva 5                                                        
Tietoturvaratkaisut 6