OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, S09 Helsinki, Tietoverkot
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, S09 Helsinki, Tietoverkot

Syksy 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
()
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
     
               
                           
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
             
                             
Diskreetti matematiikka 3  
         
                   
                 
Todennäköisyys 3    
         
                     
             
Integraalimuunnokset 3  
         
                     
               
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
               
                           
Sähköoppi 3
       
               
                         
Magnetismi 3
       
                 
                       
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
               
                     
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                   
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3  
         
                   
               
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
           
Tuontantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
         
                   
               
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3    
           
                       
         
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3    
           
                         
       
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
             
                           
 
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                           
34.522.51832113.510.5121260391267.591.5667.54.5330030
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
       
               
                       
Tietoturvallisuuden perusteet 3
       
               
                       
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                   
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
     
               
                           
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                         
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin jatko (C) 3  
       
                 
                   
Tiedonhallinnan perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenteen perusteet 3
       
               
                         
Tietoliikenneverkot 3
       
                 
                       
Lähiverkot (CCNA 1) 3  
       
                 
                     
Reititinverkot (CCNA 2) 3  
       
                   
                   
Mikroprosessorit 3  
       
                 
                   
Ammatillisesti suuntaava projekti 6  
         
                   
               
TIETOVERKKOJEN YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                                                       
IP-verkot
                                                       
Virtuaalilähiverkot (CCNA 3) 3  
         
                   
                 
Laajaverkot (CCNA 4) 3  
         
                     
               
Langattomat lähiverkot 5    
         
                     
           
IP-verkkojen hallinta 4      
             
                           
 
Yritysverkot
                                                       
Reititys isoissa verkoissa (CCNP 1) 4    
         
                     
             
Tietoturvalliset laajaverkot (CCNP 2) 4    
         
                       
           
Monitasokytkentä (CCNP 3) 4    
           
                       
         
Verkkojen optimointi ja palvelunlaatu (CCNP 4) 3    
           
                         
       
TIETOVERKKOJEN VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
MCP-akatemia (perusmoduli)
                                                       
Windows-työasemaympäristö, (Vista/Windows 7) (MCP/MCSA/MCSE) 3    
         
                     
             
Windows-palvelinympäristö (MCP/MCSA/MCSE) 3    
         
                       
           
Windows-verkkoympäristö (MCP/MCSA/MCSE) 3    
           
                       
         
Windows 2003 Server aktiivihakemisto (MCP/MCSE) 3    
           
                         
       
Tietoturva Windows-verkoissa (MCP/MCSA/MCSE) 3    
           
                         
       
MCP-akatemia (jatkomoduuli)
                                                       
MS Exchange 2007 -postipalvelinjärjestelmä (MCP/MCSE) 3      
           
                         
     
MS SQL-palvelimen asennus ja ylläpito (MCP/MCSE) 3      
           
                           
   
Microsoft Office Sharepoint Server MOSS (MCP/MCSA/MCSE) 3      
           
                           
   
Microsoft Windows Server 2008 Active Directory (MCP/MCSA/MCSE) 3      
           
                           
   
Microsoft Windows Server 2008 Network Infrastructure (MCP/MCSA/MCSE) 3      
             
                           
 
Tietoturvallisuus
                                                       
Tekninen tietoturva 3    
           
                       
         
Käytännön hyökkäys- ja puolustustekniikat 3      
             
                             
Kryptomatematiikka ja laskettavuus 3    
           
                         
       
Tietoverkkojen tietoturva 5      
             
                           
Tietoturvaratkaisut 6      
             
                           
Palvelinteknologiat
                                                       
Unix/linux-jatkokurssi 3    
         
                       
           
Palvelinten vikasietoisuus ja kuormanjako 3    
           
                       
         
IP-multimediajärjestelmät 3      
           
                         
     
Skriptiohjelmointi 3    
           
                         
       
Palvelinteknologioiden erikoiskurssi 3      
           
                           
   
Innovaatioprojekti
                                                       
Tietoverkkoprojekti 15      
           
                         
   
18365054315181822283321039699999.512.5131513.519.512.58.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                             
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
     
             
                           
Valmennus ammatilliseen englantiin 2 3
       
               
                       
Communication Skills in ICT 3    
         
                       
           
Valmennus ammattiruotsiin 1 3  
       
                 
                   
Valmennus ammattiruotsiin 2 3  
         
                   
               
Yhtälöt, vektorit ja matriisit (SEFI) 5
     
             
                             
Differentiaalilaskenta (SEFI) 4
     
               
                           
Integraalilaskenta (SEFI) 4