OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, K09 Helsinki, Tietoverkot
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, K09 Helsinki, Tietoverkot

Kevät 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
()
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
 
                       
Matematiikka
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
       
                 
                       
Vektorit ja matriisit 3  
       
                 
                     
Differentiaalilaskenta 3  
       
                   
                   
Integraalilaskenta 3  
         
                   
                 
Digitaalitekniikan matematiikka 3
       
               
                         
Diskreetti matematiikka 3    
         
                     
           
Todennäköisyys 3    
           
                       
         
Integraalimuunnokset 3    
         
                       
           
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
       
                 
                       
Sähköoppi 3  
       
                 
                     
Magnetismi 3  
       
                   
                   
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
         
                   
                 
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                 
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3  
         
                   
               
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3    
         
                     
           
Työelämän ruotsi 3    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
           
                       
       
Tuontantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3    
         
                     
           
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3      
           
                         
     
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3      
           
                           
   
Teknologiayrityksen johtaminen 3                                                        
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
       
               
                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                       
PC:n käyttöönotto 3
       
               
                       
21.5242461.52013.510.51212601.508.511.567.591.54.57.57.54.53300
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3  
       
                 
                   
Tietoturvallisuuden perusteet 3  
       
                 
                   
Elektroniset järjestelmät 3  
         
                     
               
Digitaalitekniikka (piirit) 3
       
                 
                       
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
       
                   
             
Ohjelmoinnin perusteet 3  
       
                 
                     
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin jatko (C) 3  
         
                   
               
Tiedonhallinnan perusteet 3  
         
                   
                 
Tietoliikenteen perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenneverkot 3  
       
                   
                   
Lähiverkot (CCNA 1) 3  
         
                   
                 
Reititinverkot (CCNA 2) 3  
         
                     
               
Mikroprosessorit 3  
         
                   
               
Ammatillisesti suuntaava projekti 6    
         
                     
           
TIETOVERKKOJEN YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                                                       
IP-verkot
                                                       
Virtuaalilähiverkot (CCNA 3) 3    
         
                     
             
Laajaverkot (CCNA 4) 3    
         
                       
           
Langattomat lähiverkot 5    
           
                       
       
IP-verkkojen hallinta 4                                                        
Yritysverkot
                                                       
Reititys isoissa verkoissa (CCNP 1) 4    
           
                       
         
Tietoturvalliset laajaverkot (CCNP 2) 4    
           
                         
       
Monitasokytkentä (CCNP 3) 4      
           
                         
     
Verkkojen optimointi ja palvelunlaatu (CCNP 4) 3      
           
                           
   
TIETOVERKKOJEN VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
MCP-akatemia (perusmoduli)
                                                       
Windows-työasemaympäristö, (Vista/Windows 7) (MCP/MCSA/MCSE) 3    
           
                       
         
Windows-palvelinympäristö (MCP/MCSA/MCSE) 3    
           
                         
       
Windows-verkkoympäristö (MCP/MCSA/MCSE) 3      
           
                         
     
Windows 2003 Server aktiivihakemisto (MCP/MCSE) 3      
           
                           
   
Tietoturva Windows-verkoissa (MCP/MCSA/MCSE) 3      
           
                           
   
MCP-akatemia (jatkomoduuli)
                                                       
MS Exchange 2007 -postipalvelinjärjestelmä (MCP/MCSE) 3      
             
                           
 
MS SQL-palvelimen asennus ja ylläpito (MCP/MCSE) 3      
             
                             
Microsoft Office Sharepoint Server MOSS (MCP/MCSA/MCSE) 3      
             
                             
Microsoft Windows Server 2008 Active Directory (MCP/MCSA/MCSE) 3      
             
                             
Microsoft Windows Server 2008 Network Infrastructure (MCP/MCSA/MCSE) 3                                                        
Tietoturvallisuus
                                                       
Tekninen tietoturva 3      
           
                         
     
Käytännön hyökkäys- ja puolustustekniikat 3                                                        
Kryptomatematiikka ja laskettavuus 3      
           
                           
   
Tietoverkkojen tietoturva 5                                                        
Tietoturvaratkaisut 6                                                        
Palvelinteknologiat
                                                       
Unix/linux-jatkokurssi 3    
           
                         
       
Palvelinten vikasietoisuus ja kuormanjako 3      
           
                         
     
IP-multimediajärjestelmät 3      
             
                           
 
Skriptiohjelmointi 3      
           
                           
   
Palvelinteknologioiden erikoiskurssi 3      
             
                             
Innovaatioprojekti
                                                       
Tietoverkkoprojekti 15      
             
                           
337.535.561031522.513.522283300039610.5127.569.512.5131513.519.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
       
               
                         
Fysiikan täydentävät opinnot 3
       
               
                         
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
       
               
                       
Valmennus ammatilliseen englantiin 2 3  
       
                 
                   
Communication Skills in ICT 3    
           
                         
       
Valmennus ammattiruotsiin 1 3  
         
                   
               
Valmennus ammattiruotsiin 2 3    
         
                     
           
Yhtälöt, vektorit ja matriisit (SEFI) 5
       
               
                         
Differentiaalilaskenta (SEFI) 4
       
                 
                       
Integraalilaskenta (SEFI) 4  
       
                 
                     
Vektorianalyysi (SEFI) 4