OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, K09 Helsinki, Tietoliikennetekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, K09 Helsinki, Tietoliikennetekniikka

Kevät 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
()
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
 
                       
Matematiikka
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
       
                 
                       
Vektorit ja matriisit 3  
       
                 
                     
Differentiaalilaskenta 3  
       
                   
                   
Integraalilaskenta 3  
         
                   
                 
Digitaalitekniikan matematiikka 3
       
               
                         
Todennäköisyys 3    
           
                       
         
Integraalimuunnokset 3    
         
                       
           
Digitaalisen signaalinkäsittelyn matematiikka 3    
         
                     
             
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
       
                 
                       
Sähköoppi 3  
       
                 
                     
Magnetismi 3  
       
                   
                   
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
         
                   
                 
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                 
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3  
         
                   
               
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3    
         
                     
           
Työelämän ruotsi 3    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
           
                       
       
Tuontantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3    
         
                     
           
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3      
           
                         
     
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3      
           
                           
   
Teknologiayrityksen johtaminen 3                                                        
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
       
               
                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                       
PC:n käyttöönotto 3
       
               
                       
21.5242461.52013.510.51212601.508.511.567.591.5667.54.53300
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3  
       
                 
                   
Tietoturvallisuuden perusteet 3  
       
                 
                   
Elektroniset järjestelmät 3  
         
                     
               
Digitaalitekniikka (piirit) 3
       
                 
                       
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
       
                   
             
Ohjelmoinnin perusteet 3  
       
                 
                     
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin jatko (C) 3  
         
                   
               
Tiedonhallinnan perusteet 3  
         
                   
                 
Tietoliikenteen perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenneverkot 3  
       
                   
                   
Lähiverkot (CCNA 1) 3  
         
                   
                 
Reititinverkot (CCNA 2) 3  
         
                     
               
Mikroprosessorit 3  
         
                   
               
Ammatillisesti suuntaava projekti 6    
         
                     
           
Tietoliikennetekniikan yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Tiedonsiirtomenetelmät 6    
           
                       
       
Digitaalinen siirtotekniikka 3    
           
                         
       
Laajakaistainen tiedonsiirto 3    
           
                         
       
Johtotransmissio 3    
           
                         
       
ITCom: Basic Telecommunications Module
                                                       
Data Communication Methods 6    
           
                       
       
Digital Transmission 3    
           
                         
       
Broadband Communications 3    
           
                         
       
Transmission Line Theory 3    
           
                         
       
Henkilökohtainen tietoliikenne
                                                       
Langattomat lähi- ja alueverkot 3      
           
                         
     
Mobiiliverkot 3    
           
                         
       
Pakettikytkentäiset mobiiliverkot 3      
           
                         
     
Laajakaistaiset langattomat monipääsymenetelmät 3      
           
                         
     
Reaaliaikaiset pakettikytkentäiset puhepalvelut 3      
           
                         
     
ITCom: Personal Telecommunication
                                                       
Wireless LANs and MANs 3      
           
                         
     
Mobile Communications 3    
           
                         
       
Packet Switched Mobile Networks 3      
           
                         
     
Broadband Wireless Multiple Access Methods 3      
           
                         
     
Real Time Packet Switched Voice Services 3      
           
                         
     
TIETOLIIKENNETEKNIIKAN VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
Radiotekniikka
                                                       
Radiotekniikka 3      
           
                         
     
Radiojärjestelmät 3      
             
                           
 
Radioverkkojen suunnittelu 3      
             
                             
Mikroaalto- ja antennitekniikka 3      
             
                             
Adaptiivinen radio 3      
             
                             
Langaton multimedia
                                                       
Mobiiliviestijärjestelmät 3      
             
                           
 
Broadcast-järjestelmät 3      
             
                             
Multimediaformaatit 3      
           
                         
     
Mobiilisovellusohjelmointi 6      
             
                             
ITCom: Wireless Multimedia
                                                       
Mobile Messaging 3      
             
                           
 
Broadcasting Systems 3      
             
                             
Multimedia Formats 3      
           
                         
     
Mobile Application Programming 6      
             
                             
Tietoliikennejärjestelmät
                                                       
Tietoverkkojen signalointi 3      
           
                         
     
Optiset verkot 3      
             
                             
Tietoliikenneohjelmistot 3      
             
                           
 
Tietoliikennejärjestelmien testaus 3      
             
                             
Televerkkojen hallinta 3                                                        
Innovaatioprojekti
                                                       
Tietoliikennetekniikan projekti 15      
           
                       
 
337.543.596031522.57.536415500039610.5124.536304101738
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
       
               
                         
Fysiikan täydentävät opinnot 3