OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, K09 Helsinki, Ohjelmistotekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, K09 Helsinki, Ohjelmistotekniikka

Kevät 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
()
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
 
                       
Matematiikka
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
       
                 
                       
Vektorit ja matriisit 3  
       
                 
                     
Differentiaalilaskenta 3  
       
                   
                   
Integraalilaskenta 3  
         
                   
                 
Digitaalitekniikan matematiikka 3
       
               
                         
Diskreetti matematiikka 3    
         
                     
           
Todennäköisyys 3    
           
                       
         
Tilastomatematiikka 3      
           
                           
   
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
       
                 
                       
Sähköoppi 3  
       
                 
                     
Magnetismi 3  
       
                   
                   
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
         
                   
                 
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                 
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3  
         
                   
               
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3    
         
                     
           
Työelämän ruotsi 3    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
           
                       
       
Tuontantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3    
         
                     
           
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3      
           
                         
     
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3      
           
                           
   
Teknologiayrityksen johtaminen 3                                                        
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
       
               
                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                       
PC:n käyttöönotto 3
       
               
                       
21.5242191.52013.510.5912901.508.511.567.591.54.54.57.54.53600
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3  
       
                 
                   
Tietoturvallisuuden perusteet 3  
       
                 
                   
Elektroniset järjestelmät 3  
         
                     
               
Digitaalitekniikka (piirit) 3
       
                 
                       
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
       
                   
             
Ohjelmoinnin perusteet 3  
       
                 
                     
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin jatko (C) 3  
         
                   
               
Tiedonhallinnan perusteet 3  
         
                   
                 
Tietoliikenteen perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenneverkot 3  
       
                   
                   
Lähiverkot (CCNA 1) 3  
         
                   
                 
Reititinverkot (CCNA 2) 3  
         
                     
               
Mikroprosessorit 3  
         
                   
               
Ammatillisesti suuntaava projekti 6    
         
                     
           
Ohjelmistotekniikan yhteiset ammattiopinnot
                                                       
C++-ohjelmointi 3    
         
                       
           
C Java-ohjelmoijalle 3    
         
                     
             
Java C-ohjelmoijalle 3    
         
                     
             
Olio-ohjelmoinnin jatko 3    
           
                       
         
Suunnittelumallit 3      
           
                         
     
Mallintaminen 3    
           
                         
       
Ohjelmistotuotanto 3    
           
                         
       
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3      
           
                           
   
Tietokantarakenteet 3      
           
                           
   
Tietorakenteet ja algoritmit 3    
           
                       
         
Käyttöjärjestelmät 3      
           
                         
     
OHJELMISTOTEKNIIKAN VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
                                                       
Mobiiliohjelmointi
                                                       
Mobiiliohjelmointi 5      
             
                           
 
Symbian-ohjelmointi 1 5      
             
                             
Symbian-ohjelmointi 2 5                                                        
Ohjelmistoarkkitehtuurit
                                                       
Monitasosovellukset 5      
             
                           
 
.NET-arkkitehtuuri 5      
             
                             
Hajautettujen järjestelmien toteuttaminen 5                                                        
Reaaliaikajärjestelmät
                                                       
Reaaliaikakäyttöjärjestelmä 5      
             
                           
 
Reaaliaikaohjelmointi 5      
             
                             
Laiteajurit 5                                                        
Web-ohjelmointi
                                                       
Verkkosovellusten ohjelmointi 5    
         
                       
     
XML-perustaiset teknologiat 5      
           
                         
     
Palvelinohjelmointi 5      
           
                           
   
Peliohjelmointi
                                                       
Peliohjelmointi 5      
             
                           
 
Grafiikka ja animaatio 5      
             
                             
Simulointi 5                                                        
Innovaatioprojekti
                                                       
Ohjelmistotuotantoprojekti 10      
             
                           
Ohjelmistojen testaus ja hallinta 5      
           
                         
   
337.53179.5031522.516.514.529.55000039610.51210.5668.51613.52525
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
       
               
                         
Fysiikan täydentävät opinnot 3
       
               
                         
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
       
               
                       
Valmennus ammatilliseen englantiin 2 3  
       
                 
                   
Communication Skills in ICT 3    
           
                         
       
Valmennus ammattiruotsiin 1 3  
         
                   
               
Valmennus ammattiruotsiin 2 3    
         
                     
           
966009333300007.51.51.51.51.51.51.51.5030000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 1 15    
         
                     
         
Harjoittelu 2 15      
           
                         
 
00151500007.57.57.57.50000000007.57.5007.57.50
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                             
0005000000050000000000000005
Opintopisteitä per period