OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, S08 Helsinki, Tietoliikennetekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, S08 Helsinki, Tietoliikennetekniikka

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
()
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
     
               
                           
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
             
                             
Todennäköisyys 3    
         
                     
             
Integraalimuunnokset 3  
         
                     
               
Digitaalisen signaalinkäsittelyn matematiikka 3  
         
                   
                 
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
               
                           
Sähköoppi 3
       
               
                         
Magnetismi 3
       
                 
                       
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
               
                     
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                   
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3  
         
                   
               
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
           
Tuontantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
       
                   
                   
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3    
           
                       
         
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3    
           
                         
       
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
             
                           
 
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                           
34.522.51832113.513.591260391267.594.54.54.57.54.5330030
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
     
             
                             
Tietoturvallisuuden perusteet 3
     
               
                           
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                   
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
     
               
                           
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
       
                   
                   
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                         
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin jatko (C) 3  
       
                 
                   
Tiedonhallinnan perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenteen perusteet 3
       
               
                         
Tietoliikenneverkot 3
       
                 
                       
Lähiverkot (CCNA 1) 3  
       
                 
                     
Reititinverkot (CCNA 2) 3  
       
                   
                   
Mikroprosessorit 3  
       
                 
                   
Ammatillisesti suuntaava projekti 6  
         
                   
               
Tietoliikennetekniikan yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Tiedonsiirtomenetelmät 6    
         
                     
           
Digitaalinen siirtotekniikka 3    
         
                       
           
Laajakaistainen tiedonsiirto 3    
         
                       
           
Johtotransmissio 3    
         
                       
           
ITCom: Basic Telecommunications Module
                                                       
Data Communication Methods 6    
         
                     
           
Digital Transmission 3    
         
                       
           
Broadband Communications 3    
         
                       
           
Transmission Line Theory 3    
         
                       
           
Henkilökohtainen tietoliikenne
                                                       
Langattomat lähi- ja alueverkot 3    
           
                       
         
Mobiiliverkot 3    
         
                       
           
Pakettikytkentäiset mobiiliverkot 3    
           
                       
         
Laajakaistaiset langattomat monipääsymenetelmät 3    
           
                       
         
Reaaliaikaiset pakettikytkentäiset puhepalvelut 3    
           
                       
         
ITCom: Personal Telecommunication
                                                       
Wireless LANs and MANs 3    
           
                       
         
Mobile Communications 3    
         
                       
           
Packet Switched Mobile Networks 3    
           
                       
         
Broadband Wireless Multiple Access Methods 3    
           
                       
         
Real Time Packet Switched Voice Services 3    
           
                       
         
TIETOLIIKENNETEKNIIKAN VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
Radiotekniikka
                                                       
Radiotekniikka 3    
           
                       
         
Radiojärjestelmät 3      
           
                         
     
Radioverkkojen suunnittelu 3      
           
                           
   
Mikroaalto- ja antennitekniikka 3      
           
                           
   
Adaptiivinen radio 3      
           
                           
   
Langaton multimedia
                                                       
Mobiiliviestijärjestelmät 3      
           
                         
     
Broadcast-järjestelmät 3      
           
                           
   
Multimediaformaatit 3    
           
                       
         
Mobiilisovellusohjelmointi 6      
           
                           
   
ITCom: Wireless Multimedia
                                                       
Mobile Messaging 3      
           
                         
     
Broadcasting Systems 3      
           
                           
   
Multimedia Formats 3    
           
                       
         
Mobile Application Programming 6      
           
                           
   
Tietoliikennejärjestelmät
                                                       
Tietoverkkojen signalointi 3    
           
                       
         
Optiset verkot 3      
           
                           
   
Tietoliikenneohjelmistot 3      
           
                         
     
Tietoliikennejärjestelmien testaus 3      
           
                           
   
Televerkkojen hallinta 3      
             
                           
 
Innovaatioprojekti
                                                       
Tietoliikennetekniikan projekti 15    
         
                     
 
   
18307758992463641553366310.513.533630410173830
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Fysiikan täydentävät opinnot 3