OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, S08 Helsinki, Ohjelmistotekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, S08 Helsinki, Ohjelmistotekniikka

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
()
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
     
               
                           
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
             
                             
Diskreetti matematiikka 3  
         
                   
                 
Todennäköisyys 3    
         
                     
             
Tilastomatematiikka 3    
           
                         
       
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
               
                           
Sähköoppi 3
       
               
                         
Magnetismi 3
       
                 
                       
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
               
                     
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                   
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3  
         
                   
               
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
           
Tuontantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
       
                   
                   
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3    
           
                       
         
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3    
           
                         
       
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
             
                           
 
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                           
34.519.52132113.513.561290391267.594.54.51.57.54.5360030
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
     
             
                             
Tietoturvallisuuden perusteet 3
     
               
                           
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                   
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
     
               
                           
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
       
                   
                   
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                         
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin jatko (C) 3  
       
                 
                   
Tiedonhallinnan perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenteen perusteet 3
       
               
                         
Tietoliikenneverkot 3
       
                 
                       
Lähiverkot (CCNA 1) 3  
       
                 
                     
Reititinverkot (CCNA 2) 3  
       
                   
                   
Mikroprosessorit 3  
       
                 
                   
Ammatillisesti suuntaava projekti 6  
         
                   
               
Ohjelmistotekniikan yhteiset ammattiopinnot
                                                       
C++-ohjelmointi 3  
         
                     
               
C Java-ohjelmoijalle 3  
         
                   
                 
Java C-ohjelmoijalle 3  
         
                   
                 
Olio-ohjelmoinnin jatko 3    
         
                     
             
Suunnittelumallit 3    
           
                       
         
Mallintaminen 3    
         
                       
           
Ohjelmistotuotanto 3    
         
                       
           
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3    
           
                         
       
Tietokantarakenteet 3    
           
                         
       
Tietorakenteet ja algoritmit 3    
         
                     
             
Käyttöjärjestelmät 3    
           
                       
         
OHJELMISTOTEKNIIKAN VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
                                                       
Mobiiliohjelmointi
                                                       
Mobiiliohjelmointi 5      
           
                         
     
Symbian-ohjelmointi 1 5      
           
                           
   
Symbian-ohjelmointi 2 5      
             
                           
 
Ohjelmistoarkkitehtuurit
                                                       
Monitasosovellukset 5      
           
                         
     
.NET-arkkitehtuuri 5      
           
                           
   
Hajautettujen järjestelmien toteuttaminen 5      
             
                           
 
Reaaliaikajärjestelmät
                                                       
Reaaliaikakäyttöjärjestelmä 5      
           
                         
     
Reaaliaikaohjelmointi 5      
           
                           
   
Laiteajurit 5      
             
                           
 
Web-ohjelmointi
                                                       
Verkkosovellusten ohjelmointi 5    
           
                       
         
XML-perustaiset teknologiat 5    
           
                       
         
Palvelinohjelmointi 5    
           
                         
       
Peliohjelmointi
                                                       
Peliohjelmointi 5      
           
                         
     
Grafiikka ja animaatio 5      
           
                           
   
Simulointi 5      
             
                           
 
Innovaatioprojekti
                                                       
Ohjelmistotuotantoprojekti 10      
           
                         
   
Ohjelmistojen testaus ja hallinta 5      
             
                           
 
1839397599241512275025366310.513.5966616112525250
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                             
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
     
             
                           
Valmennus ammatilliseen englantiin 2 3
       
               
                       
Communication Skills in ICT 3    
         
                       
           
Valmennus ammattiruotsiin 1 3  
       
                 
                   
Valmennus ammattiruotsiin 2 3  
         
                   
               
12630933330007.51.51.51.51.51.51.51.503000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 1 15  
       
                   
             
Harjoittelu 2 15    
         
                       
     
07.5157.50007.57.57.57.5000000007.57.5007.57.5000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15