OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in Social Services (vanha koulutusohjelma) > Degree Programme in Social Services
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Degree Programme in Social Services

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yhteiset perusopinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3                                                  
Tietotekniikan perusteet 3
     
         
                   
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
         
                   
Työelämän ruotsi 3
     
         
                   
Suomi vieraana kielenä 3
     
         
                   
Ammatillinen englanti 3
     
         
                   
1000055000002.52.52.52.50000000000
Sosiaalipedagogiikan perusteet
                                                 
Sosiaalipedagogiikan teoreettiset lähtökohdat ja eettinen perusta 5
     
         
                   
Ihmisen kehitys 6
     
         
                   
Luovuus ja ryhmätoiminnan perusteet 4
     
         
                   
Työelämäharjoittelu 1 9
     
         
                   
16000880000044440000000000
Sosiaalialan työn monitieteinen perusta
                                                 
Sosiaalipolitiikan ja sosiologian perusteet 3
     
         
                   
Talous- ja terveystieteiden perusteet 3
     
         
                   
Kasvatustieteen ja psykologian perusteet 3
     
         
                   
Kuvataide- ja liikuntakasvatuksen perusteet 3
     
         
                   
8000440000022220000000000
Sosiaalipedagogisen toiminnan ympäristö
                                                 
Hyvinvointiyhteiskunta ja elämänpolitiikka 6
     
         
                   
Sosiaalinen osallisuus ja marginalisaatio 3
     
         
                   
Palveluohjaus 4  
       
             
           
62.700331.31.30001.51.51.51.50.70.70.70.7000000
Vahvistaminen
                                                 
Vahvistaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5  
       
             
           
Viestintä ja mediakasvatus 5  
       
             
           
Dialogi 3  
       
             
           
Monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus 6  
       
             
           
Ammatillinen kasvu 3      
           
                       
Sosiaalialan englanti 3    
         
                 
   
Työelämäharjoittelu 2 12  
       
             
           
020.7210010.310.311100005.25.25.25.20.50.50.50.50.50.5
Sosiaalipedagogiikkaa soveltavat opinnot
()
                                                 
Mielenterveys- ja päihdetyö 5  
       
             
           
Seniorityö 5    
         
                 
   
Lastensuojelu- ja nuorisotyö 5    
         
                 
   
Erityiskasvatus- ja vammaistyö 5  
       
             
           
Varhaiskasvatustyö 5  
       
             
           
010.06.70005.053.33.3000002.52.52.52.51.71.71.71.700
Sosiaalialan työ
                                                 
Sosiaalialan työ ja ammattietiikka 3  
       
             
           
Sosiaalialan yrittäjyys hyvinvointiyhteiskunnassa 3    
         
                 
   
Sosiaalialan työn johtaminen ja kehittäminen 4      
           
                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                 
   
Työelämäharjoittelu 3 24    
         
                 
   
0224.71.3001112.412.31.300000.50.50.50.56.26.26.26.10.70.7
Sosiaalipedagogisen työn menetelmäopinnot
()
                                                 
Ryhmän käyttö ja toiminnalliset menetelmät 5    
         
                 
   
Yhteisö- ja aluetyö 5    
         
                 
   
Perhetyö 5    
         
                 
   
Ilmaisulliset menetelmät 5      
           
                       
Varhais- ja erityiskasvatuksen menetelmät 5      
           
                       
Ohjaus- ja neuvontatyö 5      
           
                       
0010.05.000005.055.0000000002.52.52.52.52.52.5
Tutkimus- ja kehittämistyö
                                                 
Ammatillinen tutkimus- ja kehittämistoiminta 3  
       
             
           
Tilastollisen kuvauksen perusteet 3  
       
             
           
Tilastolliset menetelmät 3    
         
                 
   
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 3    
         
                 
   
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 2 3    
         
                 
   
04600022330000011111.51.51.51.500
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 10  
     
         
   
04.720002.42.311000001.21.21.21.10.50.50.50.500
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                                                 
Suunnittelu- ja työskentelyseminaari 4      
           
                       
Opinnäytetyön toteutus 8      
           
                       
Päättöseminaari ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
0005.00000005.00000000000002.52.6
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4044.151.412.320202221.925.725.612.31010101011.111.111.11112.912.912.912.86.26.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Objective and Content of the Degree Programme

The purpose of the Degree Programme in Social Services at Helsinki Metropolia University of Applied Sciences is to train professionals in the field of social services and, together with other actors in the metropolitan area, to develop the services, competence and methods of the social field to meet the needs of the residents. Multi-cultural environment in the English degree programme gives students opportunities for international contacts, and it is a forum for international challenges as well. Multi-cultural environment in the English degree programme gives students opportunities for international contacts, and it is a forum for international challenges as well.

The curriculum of the Degree Programme is based on the frame of reference of social pedagogy. The essence of social work lies in supporting and developing the quality of life of individuals, groups and communities. The methodological basis consists of the everyday enhancement of the identity of individuals and communities, and of creating a culture that encourages participation in the functions of society.

A Bachelor of Social Services is expected to master the ethical norms, client work, and service systems of the field. He/she must be able to solve problem situations, to apply a reflective approach to development and leadership, and to be active in society (the polytechnic network for social work). In Metropolia's Degree Programme in Social Services, the areas of competence are organised according to the model of social pedagogical activity created by the Danish social pedagogue Bent Madsen (1993, 2005).Figure 1. Social pedagogical activity according to Madsen's model (Madsen, 1993).

The professionalism of a Bachelor of Social Services evolves during a growth process in which different competence areas are integrated. In this process, the student acquires productive, expressive, communicative, and scientific skills on a theoretical as well as practical level. Learning processes pervasive in the Degree Programme include growing into social pedagogical thinking, ethical professional practices, work placement, cooperation with professional life, and the investigative development of social services.

The Bachelors of Social Services graduating from the Degree Programme are employed in a wide range of social services in municipal facilities, private enterprises, and the inpatient and outpatient services of organisations. The fields of geriatric care, multicultural work, and various projects are expanding. Bachelors of Social Services may also hold managerial and expert positions in planning and development functions.

A Bachelor of Social Services can also acquire the qualification of kindergarten teacher (The Act on Qualification Requirements for Social Welfare Professionals 272/2005) by including at least 60 ECTS credits of studies in early childhood education and social pedagogy in his/her degree.

Students can participate in international activities in various ways at different stages of their studies. Within these exchange programmes students can study in a foreign university/polytechnic and/or do their practical training abroad. Lecturers from partner universities abroad visit the degree programme annually.

Contact Infromation
Anne Rahikka, Trainining Manager;
Tel. +358-9-31080258, +358 40 334 1241
E-mail: anne.rahikka[at]stadia.fi
Irmeli Norokorpi, Programme Coordinator
Tel. +358-9-31081896
E-mail:irmeli.norokorpi[at]stadia.fi
Mailing address:Helsinki Polytechnic, Health Care and Social Services,
PO BOX 4030 00099 City of Helsinki, Finland
Visiting address: Tukholmankatu 10, 00290 Helsinki

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Kuva puuttuu. LinkkiOsaamistavoitteet