CURRICULA
Home > Master’s Degree (UAS) > Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Emergency Care > Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Emergency Care
Master’s Degree (UAS)

Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Emergency Care

Autumn 2019

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Research and development studies
                           
The Fundamentals and Methods of the Research Process 5
 
     
           
Master’s Thesis and Maturity Test 30
 
Project Management and Developmental Research 5
   
       
       
22.517.57.515107.52.557.57.55552.5
Development and leadership of the social and health care services
                           
Strategic Management and the Future of Leadership 5
 
     
           
Evidence-based Practices and Management 5
 
     
           
Responsible leadership, quality and patient-client safety of the social and health care services 5
 
       
           
Financial leadership, tendering and public procurement in social and health care 5  
   
         
     
15515050510005000
Leadership in emergency care
                           
Development of emergency care service level 5
 
     
           
Leadership and leading in emergency care 5
 
     
         
Development of operational leadership and interagency cooperation 5
 
       
     
Topical themes of pre-hospital and in-hospital emergency care 5  
     
           
 
12.57.57.552.552.552.52.52.5050
Elective studies
(Select10ECTS)
 
       
     
55055000055000
ECTS credits per period / semester / academic year 5535302522.512.51020101517.55102.5

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Koulutuksen kuvaus

The aim of studies leading to Master’s degree is to offer students an opportunity to deepen their competence to apply theoretical knowledge into practice, to increase their analytical skills and project leadership skills, to participate in research and development projects and to improve social skills. The objective of the Master’s thesis is to develop competence in applying research knowledge into practice and to utilize applicable research and development methods in the work environment as well as to acquire competence in obtaining demanding expert positions. The Master’s degree develops the students’ competence to hold existing or future expert and leadership positions or to work as entrepreneurs and thus promotes their career development. The Master’s degree provides the students skills that enable them to work as developers and reformers of the work environment with the required R&D competence.
Taking the Master’s degree in development and leadership of emergency care provides the students with a high-level professional competence and enables them to work as developers, reformers, experts, entrepreneurs and to obtain management and leadership positions now and in future. The degree enhances career development, and it renews the work environment by means of a deep knowledge foundation and R&D competence. The aim is to gain competence in the leadership and development of service systems of emergency care as well as to determine and implement the processes of emergency care service levels by analyzing different risk assessment models. In addition, the students are competent to work in various emergency care expert and management positions as well as to lead situations requiring operational and cross-sectoral cooperation skills.
The students can gain competence to lead and develop work communities in the public sector in changing operational environments. The degree programme consists of RDI studies, social and health care leadership studies to build up common knowledge base, advanced studies and elective studies.

The studies are based on Metropolia’s Individual Learning Track (ILT) policy highlighting work life-oriented competence, activity in RDI, life-long learning and versatility. All students are working professionals with the minimum of three years of work experience in the beginning of their studies. The students utilize their previous expertise and workplace connections throughout the studies and form expert networks with peer students, UAS lecturers and other speakers as well as alumni. During the studies the students develop their self-reflection, self-management and overall management skills, and increase their communication and interaction skills at national and international level. The international approach to studies is realized in the form of international guests, student exchange, field trips and multidisciplinary international studies.

The purpose of the studies leading to the Master’s degree is to provide the students with a comprehensive and deep knowledge of social and health care and the required theoretical knowledge to hold demanding expert and leadership positions or work as entrepreneurs. The education also emphasizes the development of good communication and linguistic competence required by the work environment. The competence level of Master’s degree graduates from Metropolia University of Applied Sciences is NQF 7 (National Qualifications Framework) in accordance with the recommendations of Arene (Rectors’ Conference of Finnish Universities of Applied Sciences).

Pedagogiset toimintatavat

The curriculum has been inspected and approved by master’s health degree advisory board on 24.1.2018.

Arviointi

Copied from the curriculum S1818S6. No changes.
Head of Degree Programme Jukka Lehtimäki
Degree Programme Coordinator Arja H. Moilanen

Osaamistavoitteet

Yleiset kompetenssit:

Oppimisen taidot
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Eettinen osaaminen
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisön osaaminen
- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Innovaatio-osaaminen
- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Kansainvälistymisosaaminen
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Tutkintokohtaiset kompetenssikuvaukset:

Ensihoitopalvelun johtaminen
- hallitsee eettisesti korkeatasoisen johtamistoiminnan moniviranomaisyhteistyössä
- osaa toimia moninaisten ensihoidon työyhteisöjen johtamistehtävissä
- osaa arvioida johtamisen tuloksellisuutta ja onnistuneisuutta.
- hallitsee johtamisessa strategisen osaamisen implementoinnin
- kykenee kehittämään ja johtamaan ensihoitopalveluja ja hoitoketjuja asiakaslähtöisesti yhdessä päivystyksellisten ja muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien ja yhteistyöviranomaisten kanssa.
- hallitsee kansallisen ja kansainvälisen vuorovaikutuksellisen yhteistyön

Sosiaali- ja terveysalan osaaminen
- hyödyntää vastuullisesti työtehtävissään laaja-alaisia ja pitkälle erikoistuneita sosiaali- ja terveysalan erityisosaamista vastaavia tietoja
- hallitsee sosiaali- ja terveysalan käsitteet ja menetelmät, joita käyttää itsenäisen ajattelun ja/tai alansa kehittämisen perustana.

Palveluosaaminen
- saa kehittää yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa yhteiskunnassa haluttuja sosiaali- ja terveyspalveluja
- osaa soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja ensihoitopalvelujen tuottamisessa
- osallistuu aktiivisesti alansa palvelujen hankinta- ja kilpailutusprosesseihin
- osaa ratkaista alansa vaativia palveluliiketoiminnan haasteita (not translated)