CURRICULA
Home > Specialisation Education > Erikoistumiskoulutus, tekniikan alat > Data Center Facility Expert

Data Center Facility Expert

Autumn 2016

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1
Search: ECTS 1 1A 1S 1 2 3 4
Data Center Facility Expert
             
Data center process management 5
 
   
Data center development project 10
Facility business of data centers 5
 
   
Building services and energy economy of data center 10
3015157.57.57.57.5
ECTS credits per period / semester / academic year 3015157.57.57.57.5

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Koulutuksen kuvaus

Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tuottaa työelämässä tarvittavien datakeskusten rakentamisen, käytön ja ylläpidon erikoisosaamista.

Koulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimineet sähkö-, LVI- ja automaatioalan ammattilaiset, joilta puuttuu nykyaikaiset datakeskuskiinteistön suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon osaamisen tiedot ja taidot.

Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet insinöörin tai soveltuvan ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Erikoistumiskoulutus järjestetään ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisena. (not translated)

Pedagogiset toimintatavat

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteiden määrittely on tehty
yhteistyössä työelmän edustajien kanssa. Tavoitteiden määritteyyn ovat osallistuneet yrityksistä Coromatic Oy, Granlund Oy, Eezy Osk, Wakaru Oy, DCI-Ratkaisut Oy, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Fujitsu Finland Oy, Rittal Oy, Goodform Oy, TeliaSonera Oy sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Yritykset osallistuivat datakeskusrakentamisen osaamiskartoituskyselyyn ja lisäksi kahta keskeisintä yritystä (Rittal Oy ja Coromatic Oy) haastateltiin yleiskuvan muodostamista varten tarkemmin. Lisäksi datakeskusten rakentamiseen erikoistuneiden yritysten perustaman yhdistys Finnish Data Center Forum, jossa on noin 60 yritysjäsentä toimitti käyttöömme keväällä 2015 tehdyn oman kyselynsä tulokset. Kyselyn tuloksista käy ilmi että 55 % vastaajista pitää tarjolla olevaa koulutusta riittämättömänä (not translated)

Arviointi

Yksikkö: Leppävaara,Vanha maantie 6 02650 Espoo
Osaamisaluepäällikkö: Jorma Säteri
Tutkintovastaava: Jorma Säteri
Koulutussuunnittelija: Anna Hynninen (not translated)

Osaamistavoitteet